بدون دیدگاه
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ - ۱۰:۴۴

کارتون / آدم‌خاکی به جای آدم‌برفی !

افزایش غلظت ریزگردها بار دیگر نفس اهواز را به شماره انداخته است. آدم‌برفی . ثنا حسین‌پور این موضوع را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شرق» قرار داده است.

افزایش غلظت ریزگردها بار دیگر نفس اهواز را به شماره انداخته است. به گزارش خبر راست، ثنا حسین‌پور این موضوع را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شرق» قرار داده است.

افزایش غلظت ریزگردها بار دیگر نفس اهواز را به شماره انداخته است.

به گزارش خبر راست، ثنا حسین‌پور این موضوع را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شرق» قرار داده است.


شماره خبر 13306 - ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com