بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ - ۹:۳۰

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان؛

بستر رودخانه از مصادیق انفال است و در حوزه مدیریت منابع طبیعی قرار دارند

بمنظور بررسی و رفع ابهامات در خصوص استعدادیابی، ممیزی و حدنگاری منابع طبیعی جلسه ای با حضور معاون محترم حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها،؛ اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان

بمنظور بررسی و رفع ابهامات در خصوص استعدادیابی، ممیزی و حدنگاری منابع طبیعی جلسه ای با حضور معاون محترم حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشورجلسه ای در محل مهمانسرای منابع طبیعی گیلان برگزار شد. به گزارش خبر راست، دکترمحسن یوسف پور به اهمیت رودخانه ها و بسترآن اشاره کردوگفت: بستر رودخانه از مصادیق […]

بمنظور بررسی و رفع ابهامات در خصوص استعدادیابی، ممیزی و حدنگاری منابع طبیعی جلسه ای با حضور معاون محترم حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشورجلسه ای در محل مهمانسرای منابع طبیعی گیلان برگزار شد.

به گزارش خبر راست، دکترمحسن یوسف پور به اهمیت رودخانه ها و بسترآن اشاره کردوگفت: بستر رودخانه از مصادیق انفال است و در حوزه مدیریت منابع طبیعی قرار دارند. به جز اراضی جنگلی واقع در حرائم رودخانه ها که مسولیت رسیدگی آن با منابع طبیعی است، مرجع تعیین و متولی بستر و سایر نقاط حریم رودخانه ها وزارت نیرو می باشد.

وی همچنین درخصوص قوانین طرح هادی درمحدوده شهرها وروستاها اعلام داشت: طرحهای هادی با توجه به تعریف قانون سال ۸۴ در محدوده شهرها، شهرک ها و راستاها دارای محدوده و حریم هستند که طرح جامع آن را شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می کند. lمعاون حفاظت سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور به موضوع رفع تداخلات پرداخت و تصریح کرد:در خصوص رفع تداخلات برابر شیوه نامه مربوط به منابع طبیعی شهرستانها نسبت به تهیه نقشه کاداستر شده اراضی ملی،مستثنیات اشخاص و مدیریت امور اراضی اقدام می گردد، و با ادغام دو نقشه تهیه شده در کارگروه شهرستانی، نقشه تجمیعی همراه با سوابق پرونده برای تصمیم گیری به کمیسیون استان ارسال میشود.

در پایان این جلسه دکتر مسعود منصور به اسناد تفکیکی در واگذاری های مشاعی اشاره کرد واظهار داشت: در صورتیکه قبلاً در پلاک ملی سند مشاعی صادر نشده باشد با درخواست مدیریت امور اراضی و با هماهنگی ثبت اسناد املاک برای محدوده مورد نظر صورتجلسه تفکیکی تنظیم می شود.


شماره خبر 22747 - ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com