بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ - ۱۱:۱۹

فرگوسن به هوش آمده و توانایی تکلم دارد

طبق گزارش پزشکان معالج سرآلکس فرگوسن، اوضاع این چهره افسانه‌ای پس از جراحی ناشی از خونریزی مغزی رو به بهبود قرار دارد و او علاوه بر به دست آوردن هوشیاری

او توانسته با خانواده و نزدیکانش صحبت کند. واکنش فرگوسن به داروها، خوش بینی البته محتاطانه‌ای برای تیم پزشکی معالج او به وجود آورده، با این حال هنوز زمان زیادی تا بهبود کامل اسطوره دنیای مربیگری وجود دارد. به گزارش خبر راست، طبق گزارش پزشکان معالج سرآلکس فرگوسن، اوضاع این چهره افسانه‌ای پس از جراحی […]

او توانسته با خانواده و نزدیکانش صحبت کند. واکنش فرگوسن به داروها، خوش بینی البته محتاطانه‌ای برای تیم پزشکی معالج او به وجود آورده، با این حال هنوز زمان زیادی تا بهبود کامل اسطوره دنیای مربیگری وجود دارد.
به گزارش خبر راست، طبق گزارش پزشکان معالج سرآلکس فرگوسن، اوضاع این چهره افسانه‌ای پس از جراحی ناشی از خونریزی مغزی رو به بهبود قرار دارد و او علاوه بر به دست آوردن هوشیاری قادر به تکلم به شکل محدودی شده است.
 او توانسته با خانواده و نزدیکانش صحبت کند. واکنش فرگوسن به داروها، خوش بینی البته محتاطانه‌ای برای تیم پزشکی معالج او به وجود آورده، با این حال هنوز زمان زیادی تا بهبود کامل اسطوره دنیای مربیگری وجود دارد.

شماره خبر 22887 - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com