بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ - ۲۳:۳۲

سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد

‎سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد.

‎سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد. خبر راست/حامد حیدری به عنوان سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد. ‎وی پیش از این معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه سه را بر عهده داشت.

‎سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد.

خبر راست/حامد حیدری به عنوان سرپرست حوزه مالی و اقتصادی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت منصوب شد.
‎وی پیش از این معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه سه را بر عهده داشت.


شماره خبر 26954 - ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com