بدون دیدگاه
2018/07/31 - 11:32

شهرداری منطقه یک رشت؛

پروژه احداث دیواره حفاظتی در نقاط بحرانی و حادثه خیز حد فاصل میدان نبوت تا تخته پل

پروژه احداث دیواره حفاظتی در نقاط بحرانی و حادثه خیز حد فاصل میدان نبوت تا تخته پل

خبر راست/ پروژه احداث دیواره حفاظتی در نقاط بحرانی و حادثه خیز حد فاصل میدان نبوت تا تخته پل. فاز اول به طول ۱۱۷ متر و اتمام حفاری شمع اول و دوم و گذاشتن قفس آرماتور

خبر راست/ پروژه احداث دیواره حفاظتی در نقاط بحرانی و حادثه خیز حد فاصل میدان نبوت تا تخته پل. فاز اول به طول ۱۱۷ متر و اتمام حفاری شمع اول و دوم و گذاشتن قفس آرماتور

شماره خبر 28036 - 2018/07/31

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com