بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۱۳:۰۱

توسط سازمان خصوصی سازی

سهام پیست سوارکاری پیربازار رشت واگذار می شود

سهام پیست سوارکاری پیربازار رشت واگذار می شود

مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیست سوارکاری پیربازار رشت ۷۹۶ میلیون و ۸۰۰هزار ریال تعیین شده است که به صورت نقد واگذار می شود. به گزارش خبر راست، پیست سوارکاری پیربازار رشت توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود. پیست سوارکاری پیربازار رشت به ارزش پایه ۲۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال […]

مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیست سوارکاری پیربازار رشت ۷۹۶ میلیون و ۸۰۰هزار ریال تعیین شده است که به صورت نقد واگذار می شود.

به گزارش خبر راست، پیست سوارکاری پیربازار رشت توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود.

پیست سوارکاری پیربازار رشت به ارزش پایه ۲۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال در روز ۱۲ شهریورماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده واگذار می شود.

گفتنی است مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیست سوارکاری پیربازار رشت ۷۹۶ میلیون و ۸۰۰هزار ریال تعیین شده است که به صورت نقد واگذار می شود.


شماره خبر 30710 - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com