بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ - ۱۴:۰۰

پیشنهاد تعجب‌برانگیز روزنامه خراسان: الان با آمار زنان مطلقه و بیوه، تعدد زوجات یک واجب کفایی است!

پیشنهاد تعجب‌برانگیز روزنامه خراسان: الان با آمار زنان مطلقه و بیوه، تعدد زوجات یک واجب کفایی است!

به گزارش خبر راست، روزنامه خراسان در صفحه دوم شماره امروز خود نوشت: الان با وجود آمار بسیار بالای پیر دختران و زنان مطلقه و بیوه تعدد زوجات برای مردانی که توانایی دارند یک واجب کفایی است. بنده خودم یک پزشکم دو تا زن دارم با زندگی بسیار عالی برای دو همسرم و بچه های […]

به گزارش خبر راست، روزنامه خراسان در صفحه دوم شماره امروز خود نوشت: الان با وجود آمار بسیار بالای پیر دختران و زنان مطلقه و بیوه تعدد زوجات برای مردانی که توانایی دارند یک واجب کفایی است. بنده خودم یک پزشکم دو تا زن دارم با زندگی بسیار عالی برای دو همسرم و بچه های بسیار خوب برکت و لطف خدا را دقیقا احساس می کنم.

روزنامه خراسان در صفحه دوم شماره امروز خود در ستون حرف مردم نوشت: الان با وجود آمار بسیار بالای پیر دختران و زنان مطلقه و بیوه تعدد زوجات برای مردانی که توانایی دارند یک واجب کفایی است. بنده خودم یک پزشکم دو تا زن دارم با زندگی بسیار عالی برای دو همسرم و بچه های بسیار خوب برکت و لطف خدا را دقیقا احساس می کنم.


شماره خبر 30922 - ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com