بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ - ۱۰:۰۴

بهراد ذاکری

دستاورد شهر خلاق خوراک برای رشت تا به امروز چه بوده است؟

دستاورد شهر خلاق خوراک برای رشت تا به امروز چه بوده است؟

دکتر بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت  طی پستی اینستاگرامی نسبت دستاوردهای رشت بعد از ثبت به عنوان شهر خلاق خوراک پرسش هایی مطرح کرد. خبر راست/ یونسکو،شهر خلاق خوراک و چند پرسش: ۱-دستاورد شهر خلاق خوراک برای رشت تا به امروز چه بوده است؟چه درآمدی از این رویداد و با این نام تا کنون […]

دکتر بهراد ذاکری عضو شورای شهر رشت  طی پستی اینستاگرامی نسبت دستاوردهای رشت بعد از ثبت به عنوان شهر خلاق خوراک پرسش هایی مطرح کرد.

خبر راست/ یونسکو،شهر خلاق خوراک و چند پرسش:
۱-دستاورد شهر خلاق خوراک برای رشت تا به امروز چه بوده است؟چه درآمدی از این رویداد و با این نام تا کنون برای شهرداری رشت و شهر رشت حاصل گشته است!
۲-ایمیل ها و مذاکرات با یونسکو در این رابطه چرا به طور شخصی صورت گرفته است؟
۳-صورت هزینه هشت میلیاردی برای برگزاری همایش یونسکو در رشت در شرایطی که شهرداری رشت هفتاد و شش درصد از پیشبینی بودجه خود عقب است بر چه اساسی تنظیم گردیده است!
۴-اعمال فشار بر سرپرست شهرداری رشت در راستای هزینه کرد شهرداری رشت بر اساس چه منافع شخصی صورت می پذیرد؟
۵-آیا شهر رشت بر اساس منویات شخصی یک فرد اداره می شود که مرتبا با تهدید خروج از فهرست یونسکو در صورت عدم اجرای آن روبرو هستیم؟
۶-تعریف فساد و رانت در شهرداری رشت چیست!!


شماره خبر 30946 - ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com