بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - ۱۱:۱۷

امکان خرید از سایت اینترنتی سایپا مقدور نیست

سایت اینترنتی سایپا

به گزارش خبر راست، در حالیکه ۱ ساعت از آغاز ثبت نام خودرو می گذرد اما پیام های ارسالی مخاطبان عصر ایران حالی است که پرتال فقط چند ثانیه باز شده و امکان خرید هم مقدور نیست. بر اساس بررسی عصر ایران سایت فروش هر ۱۵ دقیقه یکبار امکان فروش را عرضه می کند که در بعد […]

به گزارش خبر راست، در حالیکه ۱ ساعت از آغاز ثبت نام خودرو می گذرد اما پیام های ارسالی مخاطبان عصر ایران حالی است که پرتال فقط چند ثانیه باز شده و امکان خرید هم مقدور نیست.

بر اساس بررسی عصر ایران سایت فروش هر ۱۵ دقیقه یکبار امکان فروش را عرضه می کند که در بعد از ورود به آن با پیام تکیل ظرفیت موجه شده و مشتری باید برای فروش مرحله بعد که ۱۵ دقیقه بعد است منتظر بماند . در ۱۵ دقیقه بعدی نیز در چند ثانییه بعد از ورود باز با همین پیغام مواجه خواهید شد.

امکان خرید از سایت اینترنتی سایپا مقدور نیست


شماره خبر 31038 - ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com