بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - ۹:۳۱

21 شهریور 97

صفحه اول روزنامه های ۴شنبه

صفحه اول روزنامه های 4شنبه 21 شهریور 97

خبر راست/ سخنان رئیس جمهور در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی، اظهارات رئیس سازمان مالیاتی کشور در باره فرارهای بزرگ مالیاتی و بحث بر سر حضور رئیس جمهور در نشست سازمان ملل از موضوعات مهم امروز روزنامه هاست.

خبر راست/ سخنان رئیس جمهور در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی، اظهارات رئیس سازمان مالیاتی کشور در باره فرارهای بزرگ مالیاتی و بحث بر سر حضور رئیس جمهور در نشست سازمان ملل از موضوعات مهم امروز روزنامه هاست.


شماره خبر 31728 - ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com