بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۱۱:۱۱

با حضور مدیر منطقه چهار شهرداری رشت

آغازسال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مدرسه راه شهدای صف سر

آغازسال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مدرسه راه شهدای صف سر

آغازسال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مدرسه راه شهدای صف سر

به گزارش خبر راست، آغازسال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ مدرسه راه شهدای صف سر توسط جناب آقای مهندس امیرلو مدیریت محترم منطقه چهار


شماره خبر 32729 - ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com