امیرلو در این دیدارها این ایام را به سبزپوشان سروقامت ناجا تبریک و شادباش گفت و افزود: آسایش و امنیت امروز جامعه را مدیون ایثارگری‌ها و رشادتهای این عزیزان هستیم.

وی در پایان برای حافظان آرامش و امنیت مردم ایران از درگاه احدیت آرزوی موفقیت کرد.