بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ - ۲۳:۴۶

پیاده‌رو سازی در محدوده منطقه چهار

خبر راست/ پروژه پیاده‌روسازی در محدوده منطقه و تعویض کف‌پوش کارفرما: منطقه چهار شهرداری رشت. عک

خبر راست/ پروژه پیاده‌روسازی در محدوده منطقه و تعویض کف‌پوش

کارفرما: منطقه چهار شهرداری رشت.


عک

شماره خبر 33815 - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com