بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ - ۱۳:۱۵

به مناسبت هفته ناجا:

نقشِ رسانه ها در اعتماد عمومی به پلیس

نقشِ رسانه ها در اعتماد عمومی به پلیس

خبر راست/ مجید علیدوست دافساری: بسم الله الرحمن الرحیم کونوا قوامین لله شهداء‌ بالقسط اعتماد مردم به پلیس یکی از ضرورتهای موفقیت این نهاد برای تأمین امنیت اجتماعی و عمومی است ! عوامل متعددی بر اعتماد به پلیس تأثیر دارند که ازجمله مهمترین آنها اقدامات رسانه های ارتباط جمعی است. یادداشت حاضر بخش مختصری از شـیوه […]

خبر راست/ مجید علیدوست دافساری:

بسم الله الرحمن الرحیم
کونوا قوامین لله شهداء‌ بالقسط

اعتماد مردم به پلیس یکی از ضرورتهای موفقیت این نهاد برای تأمین امنیت اجتماعی و
عمومی است ! عوامل متعددی بر اعتماد به پلیس تأثیر دارند که ازجمله مهمترین آنها اقدامات رسانه های ارتباط جمعی است. یادداشت حاضر بخش مختصری از شـیوه های جلب مشـارکت رسـانه ها برای اعتمادسـازی نسبت به پلیس را بررسی می نماید.
عصری که در آن زندگی میکنیم، مشهور به عصر ارتباطات و اطلاعات است، رسانه های
جمعی در این عصر بدلیل داشتن مخاطبان و قدرت تأثیرگذاری شان ، یکی از مؤثرترین ابزارها برای هدایت جامعه و آموزش مردم هستند.یکی از عرصه های فعالیت رسانه ها، که نیاز اساسی جامعه میباشد، عرصه تولید امنیت و گسترش آن در جامعه
است ! رسانه ها اگرچه نقش بزرگ و بیبدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی به حساب می آیند، اما ممکن است گاهی با برخوردهای احساسی ،
رویکرد عُقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش کنند و بعضاً با قضاوت شتابزده و
غیرمستنددرباره وقایع جنایی احساس امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین،
رسانه ها با ارائه اخبار و اطلاعات جنایی نگرش جامعه را نسبت به پلیس، قوه قضائیه و
سایر مسئولان امنیتی کشـور تحت تأثیر قرار میدهند و بسیاری از اوقات اعتماد مردم به
پلیس توسط عملکرد رسانه ها شکل میگیرد.
همچنین واقفید؛ اعتماد مردم به پلیس یکی از ضرورت های موفقیت این نهاد برای تأمین امنیت در جامعه است. همچنین ، اعتماد به عنوان جزئی از سرمایه اجتماعی ، تسهیل کننده و پیش شرط مشارکت و همکاری
موفقیت آمیز مردمی است و بهره مندی از سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی دارایی ، به ارتقاء
توان و قابلیت سازمانها و به ویژه سـازمان هایی که درتعامل و ارتباط بیشتر با مردم قرار دارند ، کمک میکنند.تاُکید اَکید نگارنده به وظیفه اصلی پلیس که تأمین امنیت و احساس امنیت شهروندان است اشاره دارد، بنابراین تأمین این نیاز موجب اعتماد هرچه بیشتر شهروندان به پلیس و مشارکت آنان در برقراری امنیت خواهد شد. متقابلاً کاهش احساس امنیت باعث بی اعتمادی ، رواج بدبینی و شایعه،
عدم مشارکت و همکاری در برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور شده و این روند بستر مناسبی برای آشفتگی اجتماعی و تهدید امنیت داخلی خواهد شد.
پیش نویس ؛ زوایای مختلف چگونگی تعامل رسانه ها و پلیس در یادداشت های بعدی منتشر خواهد شد.

خبر راست: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.


شماره خبر 33988 - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com