بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ - ۱۳:۳۰

آخرین وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازار در ۱۶ مهر (جدول)

قیمت خودروهای داخلی در بازار در 16 مهر

قیمت خودروهای داخلی امروز نیز روند کاهشی در پیش گرفت و برخی از خودروها با ریزش قیمت مواجه شدند. به گزارش خبر راست،  وضعیت قیمتی خودروهای داخلی در بازار مانند روزهای گذشته روند کاهشی داشته و برخی از خودروها امروز نیز نسبت به روز گذشته با کاهش ۱ تا ۲ میلیون تومانی مواجه شدند.

قیمت خودروهای داخلی امروز نیز روند کاهشی در پیش گرفت و برخی از خودروها با ریزش قیمت مواجه شدند.

به گزارش خبر راست،  وضعیت قیمتی خودروهای داخلی در بازار مانند روزهای گذشته روند کاهشی داشته و برخی از خودروها امروز نیز نسبت به روز گذشته با کاهش ۱ تا ۲ میلیون تومانی مواجه شدند.

آخرین وضعیت قیمت خودروهای داخلی در بازاردر 16 مهر (جدول)


شماره خبر 34080 - ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com