اصلاح طلبان شورای شهر رشت در جلسه علنی امروز به گزینه تعرفه شده اصلاح طلبان پایبند ماندند.

به گزارش خبر راست، با وجود تمامی اختلاف نظر های به وجود آمده در بین اصلاح طلبان، احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی پور و فرهام زاهد به گزینه تعرفه شده از سوی اصلاح طلبان برای شهرداری رشت رای دادند و همراه با بهراد ذاکری نام فاطمه مقیمی در برگه های رایشان نوشته شد.

آنها علاوه بر مقیمی، نام علیرضایی دیگر گزینه ذاکری را نیز در آرای خود نوشتند.

اما با وجود رای هر ۴ عضو لیست امید، فاطمه مقیمی با ۵ رای از راهیابی به جمع نفرات نهایی بازماند و علیرضایی نیز به جمع نفرات نهایی راه نیافت.

تصویر آرای رمضانپور، حاجی پور و زاهد به ترتیب در ادامه قابل مشاهده است:

 حرف تازه