۱ دیدگاه
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ - ۱۴:۰۴

دومینوی عضو مدعی اخلاق شورای شهر با شهروندان!

آقای شورانشین گزینه نهایی خود را شفاف معرفی کند…

گویا سریال حاشیه های انتخاب شهردار رشت قرار نیست به پلان آخر رسیده و شهروندان رشت با شهردار آینده و برنامه های مد نظر وی آشنا شوند.

 گویا سریال حاشیه های انتخاب شهردار رشت قرار نیست به پلان آخر رسیده و شهروندان رشت با شهردار آینده و برنامه های مد نظر وی آشنا شوند.

اختصاصی خبر راست/  طبق شواهد موجود، فشار احزاب و طیف های سیاسی از یک سو و موج سواری برخی از خواص و عضو مدعی اخلاق مداری شورا از سوی دیگر این بار قرار است آبستن حاشیه های جدیدی در مسیر انتخاب شهردار رشت گردد.

در روزهایی که همه اعضای شورای شهر فارغ از اختلاف نظرها و سلایق مختلف در خصوص انتخاب شهردار به جمع بندی زمانی رسیده اند عضو اخلاقمدار شورا هر روز و هر ساعت دمی تازه به کوس حواشی میدمد و شرایط را حمایت جریان سیاسی مطبوع خود از عقلانیت به سوی احساسات سوق میدهد.

دادن پز های روشن فکری و قانون مداری از یکسو و اقدامات زورچپان جهت تعرفه فاطمه مقیمی شاید بعنوان یک گزینه نمایشی با تبلیغات انتخاب برتر از سوی دیگر و تعرفه بهزاد نیک فهم بعنوان یکی از پیمانکاران شهرداری و حمایت از مسعود موسوی بعنوان گزینه پنهان همه و همه نشان از عدم شفافیت و صداقت و مغایرت با آرمانهاییست که از آن دم زده میشود
این عضو که ابتدا گزینه مورد حمایت وی حامد عبدالهی بود باید نظاره کرد که فردا کدامیک از گزینه های پنهان خود را رو خواهد کرد

باید دید دومینوی آقای شورانشین با شهروندان و منافع شهر تا کجا ادامه دارد و این عضو شورا دقیقا از ایجاد حاشیه در پروسه انتخاب شهردار در پی چه هدفی است!؟


شماره خبر 34197 - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com