شیرزاد که به همراه رسولی، عاقل منش و ذاکری با خروج از صحن شورا جلسه را از اکثریت خارج کرد حالا در اظهاراتی غیر قابل وصف، مدعی شده  که دستور و زمان قانونی جلسه به پایان رسیده و آبستراکسیونی در کار نبوده است.

این در حالی است که جلسه امروز طبق مشاهدات عینی و تصاویر ضبط شده از ساعت ۱۱:۲۴ آغاز شد و در نتیجه سقف جلسه ۴ ساعته ساعت ۱۵:۲۴ می شد. به عنوان مثال تصویر زیر که گزارش زنده سایت رشت ۲۰ از این جلسه بود ساعت ۱۱:۲۴ را به عنوان ساعت شروع اعلام کرد و حاضرین در جلسه نیز در جریان این موضوع قرار دارند.

از سوی دیگر دقایقی پس از خروج ۴ عضو شورا، در حالی که جلسه از رسمیت خارج شده بود سید امیرحسین علوی ۱۰ دقیقه زمان تنفس اعلام کرد. در زمان تنفس جمعی از اعضای حاضر در جلسه و خبرنگاران به خروج اعضا اعتراض داشتند و این اقدام را نوعی بی احترامی تلقی می کردند. ویدئو ضبط شده توسط خبرنگار حرف تازه نشان می دهد که حتی در زمان تنفس که طبق اظهارات فرهام زاهد ۵ دقیقه از زمان تنفس باقی مانده بود نیز ساعت ۳:۱۱ بوده و به طور واضح در ویدئو مربوطه مشخص است (این ویدئو در تحریریه موجود است). این مستندات عملا نشان می دهد که سقف ۴ ساعته جلسه حتی بعد از زمان تنفس به پایان نمی رسیده است چه برسد به زمانی که این ۴ عضو بزرگوار ترک جلسه را به ماندن ترجیح داده اند!

از سوی دیگر پس از تنفس رئیس شورا به صحن بازگشت و در شرایطی که جلسه رسمیت نداشت روز دوشنبه آینده را به عنوان جلسه عادی بعدی شورا اعلام کرد و سپس ختم جلسه را اعلام کرد!

نکته قابل توجه دیگر این است که بنا بر اظهارات احمد رمضانپور نرگسی روز دوشنبه جلسه انتخاب شهردار رشت بود که دستور جلسه مصوب در جلسه غیر علنی هفته گذشته طی مصاحبه خانم شیرزاد به عنوان سخنگوی شورا طور دیگری اعلام شد و با دستور بررسی گزینه های تصدی شهرداری رشت این جلسه برگزار شد و بار دیگر با تغییر برنامه قرار بود عصر سه شنبه رزومه ها بررسی و برنامه کاندیداهای شهرداری ارائه شود و روز چهارشنبه شهردار معرفی شود.

با طولانی شدن ارائه برنامه ها در روز سه شنبه، صبح چهارشنبه برای ادامه ارائه برنامه ها و در نهایت رای گیری در نظر گرفته شد. اما ۴ عضو شورا بی توجه به وعده های قبلی به مردم، به راحتی جلسه را ترک کردند. همین اقدام رسولی، شیرزاد، عاقل منش و ذاکری به تنهایی دهن کجی کوچکی به مردم نبود که حالا اظهارات خانم سخنگو شعور مردم رشت را نشانه رفت و در اظهارات عجیب مدعی شد که اصلا آبستراکسیونی رخ نداده است!

از شورانشینان به ویژه فاطمه شیرزاد درخواست داریم هر بازی و سیاستی را در پیش می گیرند توهین به شعور مردم را در دستور کار نداشته باشند و بدانند مردم رشت به خوبی رفتار و اعمال آنان را در نظر دارند. بهتر است دلایل واقعی خروج از جلسه را برای مردم تشریح نمایند.