بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ - ۲۰:۰۸

‎نِمود بلوغ در شورای پنجم با انتخابی غیر سیاسی

‎پویایی اعضای شورای شهر و عبور آنها از زد و بندهای سیاسی و جناحی در مسائل مربوط به آینده شهر

اختصاصی خبرراست/یکی از پرحاشیه ترین پروسه انتخاب شهردار رشت به پایان رسید و مهندسی جوان، تکنوکرات و از بدنه شهرداری به عنوان شهردار منتخب از سوی اکثریت اعضای پارلمان محلی انتخاب شد. در این مسیر پر پیچ و خم بسیاری کوشیدند که با فرافکنی و فضا سازی سیر انتخاب شهردار را از مسیر طبیعی خود […]

اختصاصی خبرراست/یکی از پرحاشیه ترین پروسه انتخاب شهردار رشت به پایان رسید و مهندسی جوان، تکنوکرات و از بدنه شهرداری به عنوان شهردار منتخب از سوی اکثریت اعضای پارلمان محلی انتخاب شد.

در این مسیر پر پیچ و خم بسیاری کوشیدند که با فرافکنی و فضا سازی سیر انتخاب شهردار را از مسیر طبیعی خود خارج و به بازی های سیاسی که هدفی جز منافع شهر و شهروندان را داشت آلوده کنند و نکته جالب در این موضوع عزم همه اعضای شورای پنجم در عین اختلاف سلیقه انتخابی اصلح برای احراز این سمت بود که همین اراده راسخ علی النهایه تلاش های مذبوحانه و فشارهای پشت پرده را ناکام گذاشت.

یقینا از نظر کارشناسان مدیریت شهری بررسی اتفاقات حول محور انتخاب شهردار(فارغ از حواشی بیرونی) نشانگر پویایی اعضای شورای شهر و عبور آنها از زد و بندهای سیاسی و جناحی در مسائل مربوط به آینده شهر میباشد.

هارمونی متنوع آرای عبدالهی و نفر دوم به وضوح نشانگر این ادعاست که هر یک از اعضای شورای شهر با اولویتی فارغ از طیف سیاسی مطبوع خود مولفه های مهم تری جهت انتخاب گزینه مد نظر خود را ملاک قرار دادند و مبادرت به این امر در فضای آلوده و فشار باندهای قدرت مهر تاییدی بر عملکرد اعضای شورای پنجم میباشد.

حمایت جانانه سه عضو لیست امید از گزینه جوان شهرداری رشت با توجیه تجربه اجرایی وی در مجموعه شهرداری و اشراف به مشکلات موجود و توانمندی در انجام امور، در کنار دو رای حجت جذب و علیپور به عبدالهی به عنوان دو چهره اصولگرا نشانگر وحدت کلمه حداکثر شورا البته این بار نه بر جناح بندی خاص سیاسی بلکه بر ترسیم افق چشم اندازی روشن برای رشت میباشد.نکته حائز اهمیت این بود که هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا گزینه هایی برای تصدی این پست داشتند اما اکثریت اعضای شورای شهر نشان دادند که به چیزی فراتر از جناح بندی ها توجه کردند و برای انتخاب خود هزینه های هر دو‌طیف را به جان خریدند از بین گزینه های مطرح عبدالهی تنها فردی بود که هم مورد حمله اصلاحطلبان قرار گرفت و هم برخی اصولگرایان که این موضوع از مستقل بودن وی نشات میگیرد،البته نباید فراموش کرد که اغلب معترضین منتسب به هر دو جناح غالبا از افرادی بودند که منافع خود در شهرداری را در خطر میدیدند

از سوی دیگر رای سید امیر حسین علوی و فاطمه شیرزاد به نامزد تحت حمایت جریان اصلاحات که در بیانیه ای رسمی از وی به عنوان نامزد مد نظر خود حمایت کرده بودند را نیز میتوان در همین افق دید تعریف کرد.

به هر حال پس از همه حواشی شورای شهر با تمکین از قانون و پرهیز از سیاست زدگی جوانی بومی و شایسته را از بدنه شهرداری جهت تکیه بر این صندلی داغ انتخاب کرد و سکان مدیریت شهری را به وی سپرد.با توجه به حجم مشکلات موجود و انباشت مطالبات مردمی انتظار میرود که مجموعه پارلمان محلی با حفظ وحدت و همدلی به سوی اهداف راهبردی مدیریت شهری گام برداشته و با همه توان در مسیر پیشرو حامی شهردار منتخب خود باشند.


شماره خبر 36425 - ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com