بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۱:۱۹

دو کلمه حرف حساب...

در باب حواشی انتخاب شصت و ششمین شهردار رشت

اختصاصی خبرراست/با بررسی حجم حواشی که این روزها شهر خسته رشت با آن دست به گریبان است به نظر میرسد باید کلاسی با گنجایش فعالین برخی از احزاب برپا گردد و اصول دموکراسی را از الفبای آن دوباره به این عزیزان البته در ساده ترین شکل ممکن تدریس کرد. گویا ضروری است به برخی مدعیان […]

اختصاصی خبرراست/با بررسی حجم حواشی که این روزها شهر خسته رشت با آن دست به گریبان است به نظر میرسد باید کلاسی با گنجایش فعالین برخی از احزاب برپا گردد و اصول دموکراسی را از الفبای آن دوباره به این عزیزان البته در ساده ترین شکل ممکن تدریس کرد.

گویا ضروری است به برخی مدعیان صحنه سیاسی این شهر گوشزد کرد که مبانی دموکراسی و صندوق رای چیزی خلاف آموزه های آنهاست و همگان باید در برابر قانون سر خم کرده و مطیع باشند هر چند که وقایع و رویدادها بر خلاف میل و اراده آنها رقم بخورد.

با توجه به هجمه های موجود روزهای اخیر بر پارلمان محلی باید به طور مفصل کتاب قانون و اختیارات مسئولین خاصه اعضای شورای شهر که همانا منتخبین مردم میباشند و مشروعیت خود را از آحاد شهروندان و صندوق آرا کسب کرده اند را با ادبیاتی ساده و قابل درک حضرات تکرار، تکرار و تکرار کرد تا شاید این بار فرجی حاصل شود تا دست از لجاجت با آینده این شهر و شهروندان آن برداشته و در توهمات واهی خود و در راستای منفعت شخصی و جناحی برای خود حقی نابجا متصور نشوند.

قابل به ذکر است یازده نفر از افرادی که خود را در انتخابات شورای شهر نامزد کرده بودند با حمایت طیف های مختلف موفق به اخذ آرای لازم و کسب کرسی پارلمان محلی شدند و هر یک به “تناسب شرایط” قطعا نماینده منافع طیف حامی خود خواهند بود لیکن این بدان معنا نیست که این افراد به واسطه بخشی از آرای خود مصلحت شهر را که از آگاهی و سنجیدن شرایط و تحلیل تیم خود بدست می آورند را فدای خواسته جریان های سیاسی کرده صرفا به این دلیل که در انتخابات مورد حمایت آنها قرار گرفته اند کرده و با چشمانی بسته مطیع اوامر و فشارهای بیرون شورایی باشند.!

در انتخاب شهردار رشت شاهد حواشی متعدد و فشارهای بیرونی بودیم اما به هر شکل ممکن طیفی که حداکثر اعضای شورای شهر را در برمیگرفت و اتفاقا از تنوع گرایشات سیاسی برخوردار بود با آگاهی از شرایط موجود پای انتخاب خود ایستاد و در چهارچوب قانون فرد اصلح مورد نظر خود را بر کرسی نشاند.

این مشروع ترین کنش اعضای شورای یک شهر در حوزه اختیارات خود میباشد.آیا به صلاح است که طیفی با نگاه سیاسی که تامین دهنده مطالبات تنها یک طیف است به ناهنجارترین شکل ممکن فریاد وامصیبتا سر داده و فضای رسانه ای شهر را به آشوب کشیده که چرا اعضای شورای شهر نظر ما را مقدم بر بلوغ فکری خود که ناشی از اشراف بر مسائل حوزه مدیریتی آنهاست تمکین نکرده و برای آنها حکم ارتداد سیاسی صادر کنند؟؟؟

موضوع اختلاف و سرمنشا حواشی بسیار روشن و مبرهن است و در عین حال در هیچ منطقی نمی کنجد لیکن انگیزه، اصرار و ممارست این دوستان بر خواسته غیر منطقی خود و برگزاری دادگاههای درون حزبی تنها گره کور و نقطه مبهم این قصه میباشد!!؟؟

فارغ از پرداختن به علل و منشا انسانی این فضاسازی انتظار میرود نخبگان، خواص و فعالین سیاسی به واسطه تجارب حضور در احزاب و بزنگاهها و سالها فعالیت، با پرهیز از هیجان زدگی و تکریم سرمایه های خود مسیر را برای ادامه راه منتخبین خود هموار ساخته و همچون یک پیکره واحد با همدلی و هم صدایی به سوی آرمان مشترک و تثبیت اندیشه خود گام بردارند و در این بین برای منتخبین خود آزادی عمل در انتخابات و انتصابات قائل باشند چرا که بر همگان روشن است وقتی یک مدیر توان ارائه خدمات کیفی و انجام امور محوله خود را خواهد داشت که ابزار مد نظر در ید اختیار او قرار گیرید و در حوزه مدیریت شهری همسویی و نقاط مشترک فی ما بین شهردار و اعضای شورا از اهمیت بسزایی برخوردار است.


شماره خبر 36447 - ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com