بابک حاتمی که بعد از ورود علی کریمی به سپیدرود اضافه شده بود تنها در وقت های تلف شده دیدار سپیدرود – ذوب آهن در رشت به میدان رفته بود.

وی دچار مصدومیت از ناحیه کمر بود و در بیشتر بازیهای سپیدرود به علت مصدومیت در لیست نفرات بازی قرار نگرفته بود. در فاصله یک هفته تا پایان نیم فصل تاکنون امبن منوچهری و بابک حاتمی از سپیدرود جدا شده اند.