بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ - ۱۰:۱۴

‎2+1 مساوی با ویرانی رشت؛

تلاش مضاعف رییس و نائب رییس بی تجربه برای ایجاد بحرانی جدید

تلاش مضاعف رییس و نائب رییس بی تجربه برای ایجاد بحرانی جدید

‎تاریخ ایران نشان داده که خصلت دم دمی مزاج بودن تصمیم گیران بالاترین تهدید برای کشور محسوب می گردد و هر جای تاریخ که خلقیات حاکمان بر عقل و منطق پیشی گرفت مردم دچار شرایط سختی شدند.

‎تاریخ ایران نشان داده که خصلت دم دمی مزاج بودن تصمیم گیران بالاترین تهدید برای کشور محسوب می گردد و هر جای تاریخ که خلقیات حاکمان بر عقل و منطق پیشی گرفت مردم دچار شرایط سختی شدند.

اختصاصی خبر راست/ ‎امروز در رشت واقعه ای در حال رخداد است که گویی همگان با چشمان باز قادر به رویت آن نیستند چرا که حجم این خیره سری آنقدر گسترده و وسیع است که با وجود رویت در عقلی سلیم قرار نمیگیرد.

‎شهردار معزول نامزد احراز سمت شهرداری رشت و “علوی” و “رسولی” کارگردانان این سناریوی دراماتیک برای رشت…

‎نقل رسولی و ارتباط وی با ثابت قدم با توجه به تیم مدیریتی وی که ارمغانی از دوره شهردار معزول میباشد(و البته این روزها اخبار خوشی در خصوص این تیم به گوش نمیرسد) کاملا مشخص است و حضور دوباره شهردار معزول یعنی تبدیل شهرداری به حیاط خلوت آقای نائب رییس شورای پنجم برای تاختن بی رقیب…

‎اما در خصوص آقای رییس چند نکته همچنان مبهم است که علوی باید پاسخگوی آن باشد:

‎۱٫ در همه مصاحبه های خود مدعی انتخاب شهرداری اصلح بودید و تاخیر در انتخاب شهردار را به دلیل عدم احراز مولفه های شایسته سالاری در گزینه های مطروحه ذکر کردید!

‎لطفا چند نمونه از شایستگی های شهردار معزول را با رسم شکل نام ببرید؟؟

‎۲٫اگر به این فرد اعتقاد دارید چرا و به چه دلیل با هر ترفندی اقدام به استیضاح وی کرده و ماهها همچون فاتحین صبح شنبه به این اقدام خود میبالیدید؟؟

‎۳٫آیا طبق شنیده ها این درست است که عدم تعریف منافع برای حضرتعالی در دوره گذشته تصدی این فرد بر شهرداری رشت و قول مساعد وی در این خصوص در صورت جلوس مجدد بر این کرسی تنها دلایل استیضاح و حمایت شما از گزینه ای که مدتها در حال ترور شخصیت او بودید میباشد؟؟

‎باید دید ماراتن انتخاب شهردار از سوی رییس و نایب رییس جوان و بی تجربه در انتها به کدام گزینه اصلح خواهد رسید.

‎ثابت قدم..؟؟؟؟؟


شماره خبر 39535 - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com