به گزارش خبر راست، آرمین کشاورز دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برق قدرت است و مشاور شورای شهر رشت و استان گیلان از جمله سوابق او به شمار می رود. وی همچنین مشاور مدیرکل سازمان اسناد و کتابخانه های استان گیلان بوده است.