به گزارش خبر راست، محمدرضا افشار از واریز  عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مبلغ عیدی یک میلیون تومانی به حساب یک میلیون و ۴۲۱ هزار بازنشسته واریز می‌شود.

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: مبلغ عیدی امشب واریز می‌شود و قابل برداشت خواهد بود.