بدون دیدگاه
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ - ۱۰:۴۴

در هشتاد و سومین جلسه شورا؛

اعتراض علیپور به کسر حقوق کارگران رفت و روب از سوی شرکت ها

علیپور در واکنش به توهین مدیر روابط عمومی شهرداری رشت؛

محمد حسن علیپور نسبت به احجاف حقوق کارگران خدمات شهری از سوی شرکت های پیمانکار اعتراض نمود و بیان داشت : درحالی که کارکنان ۳ ماه حقوق معوقه دارند، شرکت ها مشکل فنی خودروهای خدماتی را از جیب کارگران کسر می کنند. به گزارش خبر راست، عضو شورا اذعان داشت: پیمانکاران به کارگران اجحاف می […]

محمد حسن علیپور نسبت به احجاف حقوق کارگران خدمات شهری از سوی شرکت های پیمانکار اعتراض نمود و بیان داشت : درحالی که کارکنان ۳ ماه حقوق معوقه دارند، شرکت ها مشکل فنی خودروهای خدماتی را از جیب کارگران کسر می کنند.
به گزارش خبر راست، عضو شورا اذعان داشت: پیمانکاران به کارگران اجحاف می کنند، و مدیران ما به پیمانکاران حمله می کنند. متاسفانه پیمانکاران هزینه مشکل فنی خودروها را از جیب کارگران کم می کنند.
وی افزود: کارگران ۴ ماه حقوق و عیدی طلب دارند و دم عید حقوق ایشان را کم می کنند. ما عاشق جمال پیمانکاران نیستیم. ریس خدمات شهر باید این مشکل را حل کند.کارگران دارند پژمرده می شوند و ما چشمان خود را بر حقایق بسته ایم.
وی از سازمان بازرسی خواست برای تبدیل وضعیت کارگران با شورا همکاری کند و ادامه داد: باید زودتر وضعیت کارگران تعیین تکلیف شود.

شماره خبر 41668 - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com