۱ دیدگاه
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ - ۲۱:۱۳

فاجعه ای به نام سیما و منظر شهری؛

‎مدیریت شهری جای آزمون و خطا نیست …

‎مدیریت شهری جای آزمون و خطا نیست…

‎قسمت اول:بدترین استقبال از نوروز

قسمت دوم:تصاویر استقبال از نوروز به سبک مدیر سازمان سیما و منظر رشت(بزودی)

قسمت سوم: عدم وجود هنرمندان زبده یا ناتوانی در بکارگیری آنها(بزودی)

قسمت چهارم:بیلبوردهای شهری زگیلی بر چهره شهر،سایه ای که بر سر شهر شبهای روشن افکنده شد (بزودی)

اختصاصی خبر راست/ ‎با شروع عید انتظار میرفت رشت با توجه به موقعیت استثنایی خود به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کشور، امسال مقصد نهایی خیل گردشگران داخلی و خارجی باشد و متولیان امر شهر را جهت این مهم و میزبانی از میهمانان نوروزی مهیا کنند تا از این بین همچون همه شهرهای توریست پذیر جهان رشت و رشتوندان نیز بهره مند گردند.

‎اما متاسفانه چند سال متوالی است که این میزبانی به هیچ وجه نه در شان میزبان و نه در شان میهمانان آن میباشد و این اصلی ترین علت عبور مسافرین از رشت به مقاصد دیگر است…

‎اگر یک رشتوند متعصب باشید و در این روزها در سطح شهر و علی الخصوص در مناطق توریست پذیر آن قدم بزنید از حجم بدسلیقگی و ناکارآمدی متولیان امر قطعا خونتان به جوش خواهد آمد و رفع تکلیف، آن هم در بدترین شکل ممکن خود در سیما و منظر شهر بیداد می کند و تکرار این امر در سالهای پیاپی با توجه به تذکرات و دغدغه های برخی از اعضای شورای شهر جای بسی تعجب دارد.!!

‎بکارگیری از روش های منسوخ همچون استفاده از ماکت های مقوایی، بی سلیقگی محض در گل کاری میادین و باکس های گل سطح شهر، عدم چراغانی شهر با متد روز، نبود المان های بومی در سطح شهر و… همه و همه نشان دهنده ضعف فاحش متولی سیما و منظر شهر در انجام امور محوله میباشد.

‎مقایسه رشت با سایر مراکز استانهای شمالی و حتی با شهرهای توریست پذیر استان همچون لاهیجان که بودجه بخش سیما و منظر آنها با مرکز استان قابل مقایسه نیست ما را به این نتیجه میرساند که حلقه مفقوده رهایی سیمای رشت از رخوت کنونی فقط و تنها فقط ناکارآمدی مدیر مربوطه میباشد.

‎امروزه حوزه گردشگری بعنوان یکی از ارکان درآمدزایی محسوب می گردد و خسران رشت با پتانسیل موجود در این زمینه آن هم تنها به خاطر خطای انسانی و عدم توانمندی فردی جای مطالبه و بازخواست برای مدیر مربوطه و حامیان سینه چاک آن را دارد و برکناری در اسرع وقت و پاسخگویی در قبال این حجم از ناکارآمدی کمترین مطالبه شهروندان خواهد بود.

‎باید توجه داشت حوزه مدیریت شهری به خصوص سازمانی مهم همچون سیما و منظر شهر در شهری توریست پذیر همچون رشت جای آزمون و خطای جوانان جویای نام و نور چشمی ها نمیباشد و حامیان این افراد باید پاسخگوی عملکرد خود و مدیران تحت حمایت خود باشند.


شماره خبر 42234 - ۱۳۹۸/۰۱/۱۰

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com