بدون دیدگاه
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ - ۴:۰۰

بررسی عملکرد مدیریت روابط عمومی شورای شهر رشت

عامل دیده نشدن فعالیتهای اعضای شورا کم کاری آنهاست یا عدم اطلاع رسانی صحیح؟

 به گزارش خبرراست:امروزه به دلیل وسعت کلانشهرها و گستردگی عملکرد پارلمان های محلی در این شهرها واحد روابط عمومی وظیفه سنگینی جهت اطلاع رسانی  عملکرد مدیران و همچنین  و انتقال نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان به منتخبین خود دارد برای  بررسی عملکرد یک واحد روابط عمومی میتوان خروجی و گزارش عملکرد آن بر روی سایت […]

 به گزارش خبرراست:امروزه به دلیل وسعت کلانشهرها و گستردگی عملکرد پارلمان های محلی در این شهرها واحد روابط عمومی وظیفه سنگینی جهت اطلاع رسانی  عملکرد مدیران و همچنین  و انتقال نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان به منتخبین خود دارد برای  بررسی عملکرد یک واحد روابط عمومی میتوان خروجی و گزارش عملکرد آن بر روی سایت اختصاصی شورا و صفحه های منتسب به آن در فضای مجازی جستجو کرد.

در این بین واحد روابط عمومی شورای شهر رشت با دلایلی که در ذیل آن را بررسی خواهیم کرد و نقاط ضعف فاحش در مدیریت آن نه تنها از سوی مخاطب و افکار عمومی شهروندان فرهیخته رشت نمره قبولی دریافت نخواهد کرد بلکه نمره عملکرد آن از سوی اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای شهر نیز مردود است و البته این امر بارها توسط منتخبین مردم مورد نقد  قرار گرفته است.

بررسی گزارش عملکرد این واحد چه در قالب عکس های منتشرِه و چاپ شده و چه در قالب مکتوبات و حتی خروجی سایت، نشانگر اصرار عجیب این واحد در جزیره ای و انفرادی کردن پارلمان محلی و برجسته سازی های هدفمند میباشد که این با اصل شورایی این نهاد مردمی در تضاد است.به عنوان مثال اکثریت عکسهای منتشر شده از جلسات بصورت انفرادی و با شکل تبلیغاتیست و به بیننده یک تصمیم گیری جمعی را القا نمیکند

از سوی دیگر اعم مطالب سایت شورای شهر بیش از پرداختن به مشکلات حوزه شهری و اقدامات منتخبین شهروندان تبدیل به تریبون برخی از اعضای شورا جهت تعرفه خود با اهدافی خاص گردیده و متاسفانه رشتوندان عزیز شاهد حداقل بار محتوایی در این سایت در خصوص موضوعات تخصصی نیستند که این امر با رسالت ذاتی این واحد در منافات است. 

مقایسه عملکرد این واحد با روابط عمومی های سایر کلانشهرها به وضوح گویای این مهم است که برخلاف تلاش  روابط عمومی شوراهای سایر کلانشهرها که با همه ظرفیت خود قصد نمایش وحدت رویه در شورای شهر خود را دارند متاسفانه عملکرد منفی روابط عمومی شورای شهر رشت به خودی خود به عاملی در راستای نفاق میان اعضای شورا و عدم انتشار صحیح اخبار  عملکرد مجموعه شورای شهر تبدیل گردیده است.

حذف خبرنگاران منتقد و منع از حضور آنها در جلسات شورا به بهانه کمبود فضا و عدم انعکاس واقعیات و مدیریت جهت دار اخبار همه و همه باعث بی اعتمادی اصحاب رسانه و اعضای شورا شده است به نحوی که برخی  اعضای شورا برای انتشار صحیح سخنانشان و اتفاقات جلسات خواهان حضور خبرنگاران معتمد خود هستند

اعضای محترم شورای شهر باید در نظر داشته باشند که روابط عمومی پارلمان محلی ویترین عملکرد همه اعضا میباشد و شهروندان جهت ارزیابی عملکرد منتخبین خود در گام اول یقینا به سایت این شورا مراجعه می کنند.مدیریت مغرضانه در این واحد در کنار بروز اختلاف در بین اعضا به طور حتم باعث بی اعتمادی مردم به منتخبین خود و اشاعه ناامیدی خواهد شد که انتظار میرود با برخورد مقتضی اعضای محترم این نقص ها رفع گردد.


شماره خبر 42365 - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com