بدون دیدگاه
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ - ۹:۳۹

۲۵ فروردین ۹۸

صفحه اول روزنامه‌های یک‌شنبه

به گزارش خبر راست، مطبوعات روز یک‌شنبه ۲۵ فروردین، اظهارات عجیب احمدی‌نژاد درباره انقلاب، تداوم کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده و کودتای سودان و دادگاه پتروشیمی پرداخته‌اند.  

به گزارش خبر راست، مطبوعات روز یک‌شنبه ۲۵ فروردین، اظهارات عجیب احمدی‌نژاد درباره انقلاب، تداوم کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده و کودتای سودان و دادگاه پتروشیمی پرداخته‌اند.

 

 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98
 • روزنامه های یکشنبه25فروردین98

شماره خبر 42430 - ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com