بدون دیدگاه
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۲:۲۴

جنجال بر سر عنوان مادر محیط زیست

حورا توتی مادر محیط زیست گیلان نیست؟

اختصاصی خبرراست؛مادر محیط زیست گیلان کیست؟ دوم خرداد سال ۹۷ بود که خانم حورا توتی (رفیعیان ) یکی از اعضا موسسه سرزمین ایدهآل ما به واسطه کهولت سن فوت شدند بعد درگذشت این بانو از طرف اعضا موسسه سرزمین ایده آل ما به ایشان لقب مادر محیط زیست گیلان داده شد و حتی تلاش شد […]

اختصاصی خبرراست؛مادر محیط زیست گیلان کیست؟

دوم خرداد سال ۹۷ بود که خانم حورا توتی (رفیعیان ) یکی از اعضا موسسه سرزمین ایدهآل ما به واسطه کهولت سن فوت شدند بعد درگذشت این بانو از طرف اعضا موسسه سرزمین ایده آل ما به ایشان لقب مادر محیط زیست گیلان داده شد و حتی تلاش شد خیابانی در کنار تالاب عینک را به نام ایشان نامگذاری کنند اما به دلایل نامعلوم این امر صورت نگرفت و به فراموشی سپرده شد پس از گذشت یک سال و در روز سالگرد این بانو باز هم عنوان مادر محیط زیست مطرح  شد و با همکاری شهرداری و با حضور یکی از نمایندگان المانی برای یاد بود بر حفاظت بخش شرقی تالاب عینک با عنوان مادر محیط زیست گیلان نصب شد که باعث اعتراضات فعالین محیط زیستی ( البته در شبکه گروه های محیط زیستی گیلان ) گردید . پس از بررسی این رویداد سوالاتی  مطرح شده که به نظر منطقی میرسد و این نامگذاری را فاقد اعتبار نشان میدهد ، تعدادی از این سوالات جهت تنویر افکار عمومی به شرح  زیر است

۱ –  خانم حورا توتی چه کار علمی خاص و بزرگی انجام داده اند که شایسته دریافت این عنوان شده است؟

۲ خانم حورا توتی چه فعالیت عملی خاص و اثرگذاری را در حوضه محیط زیست انجام داده است؟

۳ خانم حورا عضو ساده موسسه سرزمین ایده آل ما بوده و در برنامه های اجرایی موسسه شرکت میکرده خود موسسه سرزمین ایده آل ما چند سال سابقه اجرایی دارد و کدام فعالیت اثرگزار را انجام داده ؟

۴ خانم توتی یا همان مادر حورا که از منظر انسانی قابل احترام است  از قول اعضا موسسه سرزمین ایده آل ما به جهت کهولت سن و جلوگیری از بی حوصلگی در برنامه ها شرکت میکرده که عموماً پاکسازی بوده آیا به این واسطه میتوان این عنوان را به او داد؟

به گفته فعالین محیط زیست اعطای لقب مادر محیط زیست گیلان باید توسط کل جامعه محیط زیستی گیلان و نهادهای رسمی اعطا شود نه اینکه یک موسسه به یکی از اعضای خود اعطا نماید ، بیم آن میرود که این موسسه در آینده نزدیک پا را فراتر گذاشته و مجسمه این بانوی محترم را بسازد و یا اینکه نام یک خیابان را به او اختصاص دهد

سکوت سازمانهای مردم نهاد دیگر که به واسطه رعایت حال مدیر موسسه سرزمین ایده آل ماست یا نکته دیگری خود جای سوال است ؟

به نظر می رسد این موضوع که شاید ساده و کوچک باشد نیاز به واکاوی بیشتری دارد و مجموعه ای مانند شهرداری که یک نهاد عمومی است باید پاسخگوی نصب یک المان هرچند ساده و در اندازه یک تابلو که سال بعد می تواند  مستمسک درخواست بزرگتری مثل مجسمه و …   قرار بگیرد  باشد .


شماره خبر 43918 - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com