بدون دیدگاه
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۱:۱۷

بحران سوء مدیریت در علوم پزشکی گیلان و تبعات جبران ناپذیر آن برای گیلانیان؛

معاونت توسعه علوم پزشکی در خواب خرگوشی…

خبر راست/ گویی حجم حواشی حول مجموعه علوم پزشکی استان گیلان تمامی نداشته و در سایه بی توجهی و عدم توانمندی مدیران ارشد آن آمار معضلات این مجموعه که مستقیما با سلامت گیلانیان مرتبط بوده و در این حوزه دارای شرح وظایفی خطیر میباشد هر روز سیر سعودی دارد. بررسی عملکرد مجموعه علوم پزشکی در […]

خبر راست/ گویی حجم حواشی حول مجموعه علوم پزشکی استان گیلان تمامی نداشته و در سایه بی توجهی و عدم توانمندی مدیران ارشد آن آمار معضلات این مجموعه که مستقیما با سلامت گیلانیان مرتبط بوده و در این حوزه دارای شرح وظایفی خطیر میباشد هر روز سیر سعودی دارد.

بررسی عملکرد مجموعه علوم پزشکی در سالهای اخیر به وضوح نشانگر این امر میباشد که هر چه پیش میرویم این نهاد از رسالت خود فاصله گرفته و درگیری در مناقشات سیاسی از یک سو و حضور فعال دست های پشت پرده و ایجاد رانت های اقتصادی از سوی دیگر این نهاد عریض و طویل متولی سلامت استان را به مفلوجی ناتوان جهت انجام امور محوله خود بدل کرده است!!

مدیریت ضعیف در بخش های مختلف مجموعه و عدم نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف علمی، خدماتی و درمانی باعث نزول سطح کیفی خدمات و بهره وری علوم پزشکی گیلان گردیده است و وضعیت نابسامان بیمارستان ها و مراکز درمانی و اپیدمی نارضایتی عمومی در اکثر شهرستانهای استان گیلان خود گواهی مبرهن بر این ادعاست…

فارغ از عدم ارائه خدمات پزشکی درخور شأن گیلانیان در بیمارستان ها و مراکز تحت امر علوم پزشکی دامنه بحران این نهاد به جایی رسیده که طبق شنیده ها از تامین هزینه غذا برای بیماران نیز عاجز میباشند.
این در حالیست که اگر مدیران این مجموعه علت مشکلات موجود را فقدان منابع مالی ذکر می کنند باید پاسخگو این امر باشند که چرا؟ چگونه؟ و چطور نبود منابع امکان تجهیز مراکز درمانی و رسیدگی کیفی به بیماران را محدود کرده است لیکن با تغییر معاونت توسعه و اولویت بندی هدفمند مدیران ارشد علوم پزشکی در پرداخت کارانه پزشکان هیچ خللی ایجاد نگردیده است؟؟؟

تعریف شرایط اوکازیون در پرداختها و عدم تاخیر لحظه ای در وصولی همکاران پزشک (البته با هدف جلب رضایت و ضمانتی برای ابقای مجموعه مدیریتی) در حالی صورت میگیرد که گویا مجموعه علوم پزشکی گیلان زیر بار هیچ یک از تعهدات دیگر خود نرفته و تسویه حساب با پیمانکارانی که در شرایط اقتصادی بحران زده کنونی مدتهاست در پی ارائه خدمات به این مجموعه پیگیر مطالبات خود میباشند اولویتی برای مدیران خوش اشتهای علوم پزشکی گیلان محسوب نمی گردد!

شنیده ها حاکی از این است عدم پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران باعث گردیده در روزهای اخیر بیماران بستری در بیمارستانهایی همچون رازی رشت و چند بیمارستان دولتی دیگر در تامین به موقع غذای بیماران با مشکل روبرو شوند که با توجه به رسالت درمانی این مجموعه میتوان از این اتفاق تاسف بار به عنوان یک فاجعه نام برد که البته معاونت توسعه مجموعه علوم پزشکی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد…

ضعف عملکرد و اعلام شکایات و نارضایتی های مکرر از وضعیت موجود در علوم پزشکی گیلان باعث گردیده مدیران ارشد علوم پزشکی کشور با حساسیتی دوچندان وقایع استان را رصد کرده و به علت ضعف در مدیریت و معاونت توسعه در تخصیص منابع به گیلان تا تعیین تکلیف نهایی حساسیت بیشتری به خرج دهند که این امر باعث عدم تحقق و وصول بودجه های مصوب شده از تهران گردیده است که در نهایت خسران این اتفاق دودی است بر چشمان منتظر بیماران گیلانی…

قابل به ذکر است کلیه سیستم های نظارتی در حال بررسی تخلفات متعدد مجموعه علوم پزشکی گیلان میباشند لیکن حجم تخلفات و انباشت نارضایتی ها سرعت رسیدگی به این امر را کند کرده است لذا با توجه به اهمیت موضوع عموم گیلانیان خواستار توجه ویژه به این موضوع از سوی متولیان امر میباشند…


شماره خبر 43953 - ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com