بدون دیدگاه
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ - ۲۳:۱۳

سه چراغ روشن برای آقای شهردار

سه چراغ روشن برای آقای شهردار

 به گزارش خبر راست، داستان روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیره آن همچون داستان معروف “شمشیر در سنگ” سالها جزو تیتر اول اخبار شهرداری رشت بود. کمتر روزی بود که از این واحد و خانم مدیر انحصار طلب آن حاشیه ای بروز ندهد و خوراکی برای رسانه ها ایجاد نشود. روزی هزینه […]

 به گزارش خبر راست، داستان روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت و مدیره آن همچون داستان معروف “شمشیر در سنگ” سالها جزو تیتر اول اخبار شهرداری رشت بود.

کمتر روزی بود که از این واحد و خانم مدیر انحصار طلب آن حاشیه ای بروز ندهد و خوراکی برای رسانه ها ایجاد نشود.
روزی هزینه های گزاف و خروجی های نزدیک به هیچ برای شهرداری و روز دیگر حذف نام همه متخصصین و مشاورین از هر پروژه ای که در آن نقش داشتند و انحصار همه چیز به نام خانم مدیر…

به طور کلی پس از مدتی واحد هزینه ساز و عریض و طویل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت تبدیل به روابط خصوصی و امور بین الملل خانم مدیر گردید و در این بین تنها هزینه های چند ده و صد میلیونی بود که از سفرهای خارجی و داخلی و ضیافت های بی مورد و جلسات بی محتوا که برای شهروندان به ارث باقی میماند دریغ از کمترین خروجی…

ولی این هنوز اوج بحران نبود!
با حضور رشت در لیست شهرهای خلاق خوراک که البته روند و پروسه این موضوع نیز در جای خود شنیدنی است. میدان داری سرکار خانم و میل به انحصار هر انچه از این عنوان پرهزینه و آورده آن برای رشت وجود داشت و نداشت کم کم اذهان پرسشگر را قلقلک داد که چرا چطور و چگونه میشود که هزینه بیت المال به نام تنها یک فرد و به کام یک طیف محدود به انگشتان یک دست گردد.

اعضای محترم شورا نیز که از یکه تازی خانم مدیر به تنگ امده بودند شروع به بررسی موضوعات حول روابط عمومی کردند و در انتها گویی همگان راضی به عبور از خانم پروپاگاندا شدند اما گویا عزم دست های پشت پرده بیش از خواسته شورانشینان تاثیر گذار بوده و خانم مدیر خیال رفتن نداشت.

با حضور حاج محمدی در مسند شهرداری رشت و عزل مدیره روابط عمومی در اولین روزهای کاری و انتصاب فردی متخصص شهردار منتخب خبر از اشراف قابل قبول خود به مسائل و معضلات موجود در شهرداری و قاطعیت در رفع آن داد و سه چراغ روشن به نام خود ثبت کرد.
امید میرود در انتصابات آتی نیز اتفاقات با منافع عمومی و مجموعه شهرداری همسو باشد.


شماره خبر 44168 - ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com