بدون دیدگاه
2019/08/10 - 10:55

خبرنگار آیینه ای بند زده رو به جامعه… / خبرگزاری یا خبرنگاری مسئله این است؟

خبر راست/محمدرسول محمدپور یک جامعه در حال توسعه در کنار همه رخدادها و اتفاقات مورد نیاز برای پیشرفت و کوک ماندن ضرب آهنگ توسعه خود، نیازمند ایجاد یک شبکه آماری و اطلاعاتی به هم پیوسته می باشد.شبکه ای که در کنار ارتباط در هم تنیده با حوزه های امنیت، اقتصاد و… جهت همسویی افکار عمومی […]

خبر راست/محمدرسول محمدپور

یک جامعه در حال توسعه در کنار همه رخدادها و اتفاقات مورد نیاز برای پیشرفت و کوک ماندن ضرب آهنگ توسعه خود، نیازمند ایجاد یک شبکه آماری و اطلاعاتی به هم پیوسته می باشد.شبکه ای که در کنار ارتباط در هم تنیده با حوزه های امنیت، اقتصاد و… جهت همسویی افکار عمومی با سیاست های راهبردی کشور و ارتقا سطح آگاهی عمومی و تخصصی نیروی انسانی و اقشار مختلف خود، در حوزه اجتماعی فعالیتی دوچندان داشته و به حد مطلوب انتشار رویدادها و اخبار را بر عهده داشته باشد به شکلی که جامعه به صورت روزانه کانون نشر و بازنشر اطلاعات شود تا با دسترسی عام به این مهم ضریب توسعه در بین اقشار مختلف به صورت یکسان رشد کند.

اشاره به جایگاه خبرنگار و شعاع تاثیر عملکرد فعالین این حرفه در نیل به اهداف فوق و مقایسه این فعالیت در کشور ما با کشورهای توسعه یافته و نتیجه حاصل از این فقدان توجه و یا آن عنایت ویژه تکرار مکررات است و برای خبرنگاری که به صورت مداوم درگیر معیشت و دغدغه هایی همچون امنیت شغلی و تهدید جریانهای متصل و وابسته به ارکان قدرت است به قول معروف قرصی نان و یا ساعتی آرامش خیال نمی شود و انتظار این میرود که مسئولین لااقل با هدف آینده روشن این کشور و نظام حاکم بر آن با تغییر سیاست های خود و باز کردن آغوش حمایتی زحمات این قشر خدوم را بیش از گذشته ارج نهاده و به وضعیت خبرنگاران رسیدگی کنند.

لیکن ارزیابی عملکرد دولت ها در گذشته و تاکنون(البته فارغ از شعارزدگی و در عمل) نشانگر عمق فاجعه و صرفا نگاه ابزاری به رسانه میباشد.
آسیب شناسی در این حوزه نشانگر این است که یکی از پدیده هایی که در چند سال اخیر جامعه خبری با آن روبرو گردیده است ظهور قارچ گونه و اپیدمی رسانه نماهایی است که با هدف درآمدزایی و به شکل یک بنگاه اقتصادی سر از تخم بیرون آورده و بدون هیچ عقبه و عملکرد کیفی یک شبه و البته با دست های پشت پرده به چشمه های منابع مالی متصل می شوند و افرادی که به هیچ وجه شباهتی حتی در ظاهر به یک خبرنگار نداشته و فاقد هرگونه استعداد، تعلق خاطر و تحصیلاتی در این حوزه هستند به نور چشمی هایی بدل می شوند که در همه قاب ها حضوری مستمر دارند و این یعنی ابتدای فاجعه…

تزریق همین منابع اندک مالی که مختص به خبرنگاران صدیق میباشد تا چشم بینای جامعه و مصباح مسیر مسئولین باشند به جماعتی که برای مجیزگویی و تبلیغات واهی و پروپاگاندا استخدام شده اند عرصه را برای فعالیت یک خبرنگار وظیفه مند و حرفه ای که در شغل خود دارای دغدغه میباشد تنگ می کند. ایجاد رانت و حمایت های خارج از عرف و حتی منطق از این عناصر تبلیغاتی که وظیفه ماله کشی بر ضعف های مشهود حضرات را بر عهده دارند در حالیست که اتفاقا رسانه و چشم تیزبین و مستقل خبرنگار باید در نقطه مقابل این جماعت بی تقوی و منافق صفت قرار گرفته و آینه ای برای انعکاس مشکلات رو به مردم و مسئولین باشند و میدان دادن به این افراد به سان تشکیل هنگ ستون پنجم دشمن پشت سنگر خودی است چرا که با پوشاندن نقاط ضعف باعث عمیق تر شدن مشکلات کشور خواهند شد و این دقیقا همان پاشنه آشیلی است که باعث درجا زدن و حتی عقب ماندگی ما در حوزه هایی از جمله اقتصاد گردیده است.

وظیفه ذاتی و مقدس یک خبرنگار همان طور که از نام آن هویداست نگارش واقعیت هاست حال تغییر این سرمشق به تولید محتوایی خلاف واقع و تبلیغاتی، البته در پروسه ای پیچیده و به گرو نان، عملی قبیح و قابل سرزنش است که متاسفانه امروزه در کشور ما به صورت سیستماتیک در حال انجام است.
به طور حتم هیچ خبرنگار شریفی حاضر نخواهد شد در ازای دریافت مبلغ مالی شرافت خود را بفروش برساند لیکن عدم براندازی این شیوه منحوس همچون تیغی دو لبه هم تهدیدی دائمی هم برای جامعه محسوب می شود و هم برای خانواده خبر…

این روزها اهالی وادی خبر از خبرنگار تا عکاس خبری حال و روز خوشی ندارند و مدتهاست با رویای حداقل هایی همچون بیمه و امنیت شغلی از این آفیش به آفیش دیگر رفته و لحظات را ثبت می کنند…
سرمایه ای که در پس غلفت دیر نخواهد بود که طعمه حوادث گردد و همچون کشتی صدمه دیده غرق دریای بی تفاوتی شود در صورتی که با اندکی توجه و مدیریت هوشمندانه میتواند تبدیل به سکویی برای اوج یک کشور و ملت گردد.

خبرنگاری و حال خوشی که در این حوالی نیست…

محمدرسول محمدپور


شماره خبر 46736 - 2019/08/10
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com