بدون دیدگاه
2019/10/08 - 12:14

صبح امروز؛

سفر معاون نهاد ریاست جمهوری به گیلان

به گزارش خبر راست، بازدید از چند طرح روستایی و شرکت در همایش روز روستا ، ۲ برنامه سفر معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری به گیلان است. صداوسیما

به گزارش خبر راست، بازدید از چند طرح روستایی و شرکت در همایش روز روستا ، ۲ برنامه سفر معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری به گیلان است.

صداوسیما


شماره خبر 49872 - 2019/10/08
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com