بدون دیدگاه
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۱۰:۵۶

شهردار رشت از ناحیه یک منطقه سه شهرداری بازدید کرد

به گزارش خبر راست، دکتر حاج محمدی در این دیدار پای صبحت کارکنان ناحیه یک شهرداری منطقه سه رشت نشست و از نزدیک مسائل و مشکلات مربوط به این ناحیه را بررسی نمود. در نشستی که به همین منظور برگزار شد، شهردار رشت نقطه نظرات کارکنان را شنید و نظرات خود را نیز بیان نمود.

به گزارش خبر راست، دکتر حاج محمدی در این دیدار پای صبحت کارکنان ناحیه یک شهرداری منطقه سه رشت نشست و از نزدیک مسائل و مشکلات مربوط به این ناحیه را بررسی نمود.

در نشستی که به همین منظور برگزار شد، شهردار رشت نقطه نظرات کارکنان را شنید و نظرات خود را نیز بیان نمود.


شماره خبر 50188 - ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com