بدون دیدگاه
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ - ۱۲:۲۸

آستانه اشرفیه؛

استفاده از زنبور تریکو گراما به جای سموم شیمیایی

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه امروز گفت : امسال 720 هزار عدد کارت حاوی زنبور تریکو گراما در 4 مرحله در این شالیزارها نصب می شود.

این طرح برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج در شالیزارها اجرا شده است.استفاده از زنبور تریکو گراما به جای سموم شیمیایی طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در هزار و ۸۰۰ هکتار از شالیزارهای آستانه اشرفیه اجرا شده است. به گزارش خبر راست، مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه امروز گفت : امسال […]

این طرح برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج در شالیزارها اجرا شده است.استفاده از زنبور تریکو گراما به جای سموم شیمیایی طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در هزار و ۸۰۰ هکتار از شالیزارهای آستانه اشرفیه اجرا شده است.

به گزارش خبر راست، مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه امروز گفت : امسال ۷۲۰ هزار عدد کارت حاوی زنبور تریکو گراما در ۴ مرحله در این شالیزارها نصب می شود.
محمد باقر قاسمپور با بیان اینکه در هر هکتار شالیزار ۴۰۰ کارت حاوی زنبور تریکو گراما نصب می شود افزود : با اجرای این طرح از مصرف بیش از ۹۰ تن سموم شیمیایی جلوگیری می شود.
وی حفظ محیط زیست ، ارتقاء کیفیت برنج و کاهش هزینه را از مزایای اجرای طرح مبارزه بیولوژیک با آفت کرم ساقه خوار برنج اعلام کرد.
آستانه اشرفیه ۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار شالیزار دارد.


شماره خبر 5552 - ۱۳۹۶/۰۴/۰۱

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com