بدون دیدگاه
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ - ۱۳:۰۱

معاون خدمات شهری منطقه یک :

برخورد شهرداری با سد معبر یک وظیفه است

اشغال و سد معبر عمومی برای کسب و سکنی یا هر عنوان دیگر بدون اجازه شهرداری ممنوع است و شهرداری موظف است از این کار جلوگیری نماید.

معاون خدمات شهری منطقه یک به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یادآور شد: اشغال و سد معبر عمومی برای کسب و سکنی یا هر عنوان دیگر بدون اجازه شهرداری ممنوع است و شهرداری موظف است از این کار جلوگیری نماید. به گزارش خبر راست، شیخ کاظمی در زمینه تخلف در معبر […]

معاون خدمات شهری منطقه یک به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یادآور شد: اشغال و سد معبر عمومی برای کسب و سکنی یا هر عنوان دیگر بدون اجازه شهرداری ممنوع است و شهرداری موظف است از این کار جلوگیری نماید.

به گزارش خبر راست، شیخ کاظمی در زمینه تخلف در معبر عمومی بواسطه تعرض به پیاده رو اذعان داشت: هرگاه مغازه داران با اشغال کالاها و اقلام خود به بیرون از مغازه موجب تجاوز به حریم پیاده‌رو گردند و همچنین اگر دستفروشان در پیاده‌رو اقدام به دستفروشی کنند، شهرداری در راستای حفظ حقوق شهروندی مکلف به برخورد با متخلف در زمینه جلوگیری از تعرض به حقوق شهروندان است.

معاون خدمات شهری منطقه یک به استناد تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یادآور شد: اشغال و سد‌معبر عمومی برای کسب و سکنی یا هر عنوان دیگر بدون اجازه شهرداری ممنوع است و شهرداری موظف است از این کار جلوگیری کند.

وی افزود: چنانچه مرتکبین با اخطار شهرداری خود اقدام به آزاد کردن معبر نکنند، شهرداری حق دارد موجبات وسائل سد معبر به هر حالت که باشد را جمع آوری کن


شماره خبر 9122 - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com